Умови вступу станом на липень 2013 року                  


   ФТПД - Факультет технічного перекладу та документознавства.


    Документи, які необхідні для вступу на ФТПД:

  1) Заява вступника (в паперовій або в електронній формі). Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ІФНТУНГ (В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття ОКР бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття ОКР спеціаліста, магістра) та форму навчання);
  2) Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у поточному році, з оцінками з предметів:
 • Українська мова і література (профільний предмет);
 • Історія України;
 • Математика (на вибір);
 • Світова література (на вибір).
  3) документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
  4) документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
  5) медичну довідку за формою 086-о або її копію;;
  6) шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

  7) документи про надання пільг (за наявності).

  Детальніше про порядок подання документів у пункті 5 правил прийому до ІФНТУНГ

Документи подаються до приймальної комісії за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, головний корпус, тел. (03422) 4 22 18, admiss.nung.edu.ua

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ІФНТУНГ У 2013 р.