Демчина Микола Миколайович


Постійне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра державного управління, посада: лаборант.

Місце роботи за сумісництвом: кафедра ДОК, посада: асистент.

Професійні характеристики:
- викладач, що проводить практичні заняття; керівник курсових робіт; керівник дипломних робіт;
- автор 6 публікацій: статей у фахових журналах – 1, статей у наукових нефахових журналах – 1, публікацій у збірниках матеріалів конференцій – 4..

Професійний девіз:  Освіта — скарб; праця — ключ до нього.

 


Освіта:

 

 • пошукувач кафедри ПЗАС за науковим напрямом 05.13.06 – Інформаційні технології

 

 • ІФНТУНГ; спеціальність: =========; кваліфікація: ============= –; диплом спеціаліста з відзнакою.

Науково-педагогічна діяльність в ІФНТУНГ:

 

 • асистент кафедри ДОК; 

Навчальні доручення в ІФНТУНГ в 2009-2010 н.р.:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • інтелектуальні інформаційні системи
 • керівництво курсовими роботами – V курс
 • керівництво дипломними роботами.

Міжнародний  досвід:

 • міжнародні конференції з проблем впровадження інформаційних технологій в освітню галузь України

 

Опубліковані праці

 • Статті у фахових журналах (інформаційні технології у вищій школі)

2009

  • Демчина М.М. Розробка технології поточного та підсумкового контролю знань на основі методів експертних систем / Демчина М.М., Федорак Р.М., Шекета В.І. // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2009. – С. 238-244
 • Статті у збірниках наукових праць

2010

  • Мельник В.Д. Прийняття рішень при модифікації запитів у системі дистанційного навчання / Мельник В.Д., Шекета В.І., Демчина М.М. // Науковий вісник інституту гуманітарної підготовки. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 217-227
 • Публікації  у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій

2010

  • Melnyk V. Frame Based Approach to Construction of Intelligent System for Student Knowledge Control / Vitaliy Melnyk, Roman Vovk, Mykola Demchyna // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії: матеріали 10-тої Ювілейної міжн. наук.-тех. конф., 23-27 лютого 2010 р – Львів, 2010 – С. 248-250

2009

  • Демчина М.М. Дослідження функціонування бази знань експертної системи поточного та підсумкового контролю знань / Демчина М.М., Федорак Р.М. // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: матеріали XVI Всеукр. наук. конф., 8-9 жовтня 2009 р. – Львів, 2009 – С. 76-77.
  • Демчина М.М. Застосування концептуальних елементів експертних систем для контролю знань / Демчина М.М., Шекета В.І., Федорак Р.М. //  Комп’ютерні науки та інформаційні технології:  матеріали IV Міжн. наук.-тех. конф. CSIT-2009., 15-17 жовтня 2009 р. – Львів, 2009 – С. 153-156.
  • Мельник В.Д. Прийняття рішень при модифікації запитів в системі дистанційного навчання / Мельник В.Д., Шекета В.І., Демчина М.М. // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: матеріали VI Міжн. конф., 9-10 грудня 2009 р. – К., 2009 – С. 149-156.
                                                                                                                                                                 до переліку