Вінтонів Христина Михайлівна


Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: асистент.
Професійні характеристики:
- представник інтегрованого документо-комунікативного напряму професійної підготовки документознавців;
- викладач, що проводить практичні заняття;
- керівник курсових робіт; керівник комп’ютерної практики; керівник дипломних робіт з документно-комунікаційного менеджменту;
- аспірант 4 курсу Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства;
- автор 2 публікацій (з них одноосібних – 2):статей у фахових журналах - 2.
Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату.
Професійний девізThe opposite of love is not hate, it's indifference. The opposite of art is not ugliness, it's indifference. The opposite of faith is not heresy, it's indifference. And the opposite of life is not death, it's indifference (Elie Wiesel)

Освіта:

27.12.2006 – дотепер

 

 • Заочна аспірантура при Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства: наукова спеціальність 07.00.06 “Iсторіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”; тема кандидатської дисертації “Архівна україніка в Канаді: історія формування документальних комплексів, організація фондів, топографія”.

01.09.2000-30.06.2005

 • ІФНТУНГ; спеціальність «ДОК»; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних системи; диплом з відзнакою.

Підвищення кваліфікації:

27.12.2006 – дотепер

 • Аспірантура при Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства.

Науково-педагогічна діяльність в ІФНТУНГ:

27.04.2009 – дотепер

 • Викладач кафедри ДОК

 

Навчальні доручення в ІФНТУНГ в 2009-2010 н.р.:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • архівознавство – ІІІ курс;
 • теорія комунікації – IV курс;
 • загальне документознавства – І курс;
 • документально-інформаційні комунікації – І курс;
 • керівництво курсовими роботами з документознавства – І курс;
 • керівництво дипломними роботами – V курс.

 

 

Інші навчальні доручення впродовж попередніх п’яти років:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • керівництво курсовими роботами з АСПІ – ІII курси;
 • керівництво комп’ютерною практикою – ІІ курс.

Опубліковані праці

 • Статті у фахових журналах із соціальних комунікацій та професійної підготовки фахівців зі спеціальності “ДОК”

2009

 • Вінтонів Х.М. Слов’янська колекція Манітобського університету в Канаді / Вінтонів Х.М. // Архіви України. – 2009. - № 1-2. – С. 129-138.

2007

 • Вінтонів Х.М. Електронні документальні колекції архівної україніки на веб-сайті Манітобського університету (Канада) / Вінтонів Х.М. // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвід. зб. наук. праць. – 2009.

Неопубліковані праці

 • Робочі програми

2010

 • Архівознавство: робоча програма / укл. Пахомов В.М., Бабій В.В., Вінтонів Х.М. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 27 с.
                                                                                                                                                                 до переліку