Шекета Василь Іванович, кандидат технічних наук


Науковий ступінь:  кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06.– «Інформаційні технології», 1999

Посада доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем
Освіта (назва ВНЗ, рік закінчення, спеціальність за дипломом)

Прикарпатський національний університет , 1995 р. «математика та інформатика»

Вчене звання, рік присвоєння

доцент, 2001

Дисципліни, які викладає на кафедрі ДІД «Видавничі інформаційні системи»
«Інтелектуальні інформаційні системи»
«Електронна комерція»
Сфера наукових інтересів Інформаційна система для прогнозування нафтогазоносних покладів
                                                                                                                                                                 до переліку