Малик Галина Дмитрівна, кандидат педагогічних наук


Malyk

Науковий ступінь: кандидат педагогічих наук;
Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК; посада: доцент.
Місце роботи за сумісництвом: ІФНТУНГ; кафедра теорії та практики перекладу; посада: во завідуюча кафедри теорії та практики перекладу;.
Професійні характеристики:
- представник ноокомунікологічної парадигми документознавства;
- одна із розробників документів для ліцензування підготовки фахівців із напряму  підготовки “Документознавство та інформаційна діяльність” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” та акредитації за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” і “спеціаліст”;
- одна із розробників  концептуальних засад підготовки фахівців із напряму  “Документознавство та інформаційна діяльність” в ІФНТУНГ і навчальних планів для освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і “спеціаліст”;

- автор концепції полілінгвальної підготовки майбутніх документознавців;
- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник курсових робіт; керівник перекладацької і переддипломної практик; керівник дипломних робіт; консультант дипломників; відповідальна за організацію перекладацької і переддипломної практик;
- заступник завідувача кафедри з організаційно-методичної роботи;
- завідувач секції міжнародної інформації кафедри;
- керівник гуртка “Кроскультурні комунікації”при науковому студентському товаристві;
- член Ради факультету управління та інформаційної діяльності;
- член групи аналізу якості навчального процесу в ІФНТУНГ;
- автор 96 публікацій (з них одноосібних – 65):  посібників із грифом МОНУ – 6, посібників без грифу МОНУ – 24, словників – 2, статей у фахових журналах ВАК – 9,  статей у наукових журналах – 3, публікацій у збірниках матеріалів конференцій – 22, методичних вказівок – 25.

Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату; стипендіат Іінформаційного агентства США  в 1996-1997 н.р..; рекомендації освітнього товариства “Diplomatic Language Services, Ltd” (ТОВ "Мовні послуги для дипломатичних працівників"); Арлінгтон, Вірджинія, США.

Професійний девізIf you can’t have the best, make the best of what you have. Contra spem spero.

Освіта:

08.17.96 – 06.17.97

 • Навчання за програмою “Junior Faculty Program”: Університет ім. Дж. Вашингтона;  Вашингтон, США; навчальні дисципліни: “управління в сфері вищої освіти”, “розробка навчальних програм”, “Викладання ділової англійської мови”,  “Лінгвістика”, “Комунікація”; сертифікат про закінчення програми для молодшого викладацького складу

09.01.77 – 06.30.83

 • Київський ордена Леніна державний університет ім.. Т.Г.Шевченка; спеціальність: романо-германські мови та література; кваліфікація: філолог, викладач англійської та французької мови, перекладач англійської мови; диплом із відзнакою про вищу освіту

Підвищення кваліфікації:

2004 – жовтень-грудень (7 тижнів)

 • стажування на кафедрі теорії та практики перекладу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

1999 (3 тижні)

 • курси з методики викладання ділової англійської мови; Британська Рада; Київ, Україна; cертифікат  про закінчення курсів;

1998 – січень

 • курси з прикладного програмного забезпечення в ІФДТУНГ; cертифікат  про закінчення курсів;

02.01.95 – 05.30.95

 • стажування на кафедрі англійської філології Прикарпатського університету (Івано-Франківськ); довідка-характеристика  про проходження стажування

02.01.87 – 05.30.87

 • стажування на кафедрі англійської філології Київського державного університету; довідка-характеристика  про проходження стажування

Науково-педагогічна діяльність в ІФНТУНГ:

1.10.02 –  до теперішнього часу

 • доцент кафедри ДОК; 

1.09.02 – до теперішнього часу

 • доцент кафедри теорії та практики перекладу; 

1.09.97-1.10.02

 • старший викладач ДОК;

1993   1998

 • старший викладач кафедри іноземних мов;

1983-1993

 • викладач англійської мови кафедри іноземних мов.

Науково-педагогічна діяльність в інших ВНЗ:

01.09.03 – до теперішнього часу

 • доцент кафедри ДОК , Галицька академія; Івано-Франківськ;

01.10.00 – 30.06.2002

 • старший викладач кафедри перекладу Відкритого міжнародного університету  розвитку людини "Україна", Івано-Франківськ;

1.09.94 – 30.06.96

 • викладач кафедри англійської філології Прикарпатського університету;  Івано-Франківськ.

Педагогічна діяльність в інших закладах:

1991-1996

 • викладач англійської мови на курсах, організованих товариством “Знання”;

02.01.97 – 01.04..97

 • викладач української мови ТОВ  "Мовні послуги для дипломатичних працівників" – “Diplomatic Language Services Ltd”; Арлінгтон, Вірджинія, США;

02.04.97 – 02.05.97

 • викладач української мови у ТОВ  "Міжнародний мовний центр" – “International Language Centre Ltd”; Вашингтон, США.

Управлінська діяльність:

15.02.01 – 30.06.03

 • завідувач кафедри ДОК, Галицька академія”;

2002-2003

 • керівник видавничого проекту, фінансованого Американським корпусом миру

Перекладацька діяльність:

1983 - 1992

 • перекладач з англійської мови на українську / російську;                                                        науково-дослідний центр, ІФДТУНГ;

1986 – липень (2 тижні)

 • перекладач у молодіжному таборі миру в Швеції;

Навчальні доручення в ІФНТУНГ в 2009-2010 н.р.:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • теорія комунікації – IV курс;
 • зв’язки з громадськістю – V курс;
 • презентація наукової інформації – V курс;
 • перекладацька практика – III курс;
 • зв’язки з громадськістю – V курс;
 • виробнича практика – V курс;
 • переддипломна практика – V курс;
 • керівництво дипломними роботами;

для напряму підготовки Переклад”:

 • основи теорії мовної комунікації – II курс;
 • практикум із комунікації – IV курс;
 • переклад ділового мовлення (англійська мова) – III курс;
 • перекладацька практика – V курс;
 • педагогічна практика – V курс.

Інші навчальні доручення впродовж попередніх п’яти років:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • лінгвістичні основи документознавства – I курс;
 • психологія комунікації – III курс;
 • створення тексту – IV курс;
 • інформаційні війни – V курс;
 • PR-технології – V курс;
 • англійська  мова як основна іноземна – I-II курси;
 • англійська  мова за професійним спрямуванням – III–IV курси;
 • ділова англійська мова – III-IV курси;
 • теорія і практика перекладу – III-IV курси;

для напряму підготовки Переклад”:

 • основна іноземна мова (англійська) – IV курс;
 • практика перекладу – III-IV курси;
 • керівництво дипломними роботами.

Міжнародний  досвід:

 

 • міжнародні конференції і семінари з проблем освіти в Україні, Росії, Швеції, США;
 • освітній проект із канадським університетом (м. Реджайна);
 • стажування в Університет ім. Дж. Вашингтона;  Вашингтон, США;
 • робота в міжнародних спеціалізованих мовних центорах
 • освітні проекти за участю  добровольців Корпусу Миру.                                                    

 

Опубліковані праці

 • Посібники, яким було надано гриф МОНУ (лист від 21.12.05 № 14/18.2-2959)

2006

 • Малик Г.Д. Посібник з англійської мови: в10 ч. – Ч. 1: Let's Get Acquainted / Г.Д. Малик. – 2-е вид., випр. і доп. –Івано-Франківськ : ДКД, 2006. – 250 с.– Англ., укр. – (Серія “EFL Topics & Beyond”).
 • Малик Г.Д. Посібник з англійської мови: в10 ч. – Ч. 2: My Home / Г.Д. Малик,  Т.О.Літовка. – 2-е вид., випр.і доп. – Івано-Франківськ: ДКД, 2006. – 176 с.
 • Малик Г.Д. Посібник з англійської мови: в10 ч. – Ч. 3: Time for Work and Leisure  / Г.Д. Малик,  Т.О. Літовка. – 2-е вид., випр. і доп. – Івано-Франківськ: ДКД, 2006. – 137 c.
 • Малик Г.Д. Посібник з англійської мови: в10 ч. – Ч. 4: Education / Г.Д. Малик. – 2-е вид., випр. і доп. – Івано-Франківськ: ДКД, 2006. – 287с. – Англ., укр. – (Серія “Topics & Beyond).
 • Малик Г.Д. Посібник з англійської мови: в10 ч. – Ч. 5: A Food and Shopping Tour / Г.Д.Малик. – Івано-Франківськ: ДКД, 2006. – 158 c. Англ., укр. – (Серія “EFL Topics & Beyond”).
 • Малик Г.Д. Посібник з англійської мови: в10 ч. – Ч. 6: Have a Nice Journey / Г.Д. Малик. – 2-е вид., випр. і доп. – Івано-Франківськ: ДКД, 2006. – 249 с. – Англ., укр. – (Серія “EFL Topics & Beyond”).
 • Навчальні посібники, практикуми, словники без грифу МОНУ

2009

 • Малик Г.Д. Документознавство та інформаційна діяльність: довідник / Г.Д. Малик.– Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2009. – 393 с.
 • Малик Г.Д. Компетентнісний підхід у професійній освіті: історія, теорія, практика / Г.Д.Малик. – Івано-Франківськ: ТзОВ “ІМСТА”. – 261 с.

2008

 • Малик Г.Д. Англійська мова: практикум  [для студентів IV курсу спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”] / Г.Д. Малик, Н.Б. Савчин.– Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 84 c.

2007

 • Малик Г.Д. Самовчитель з англійської мови: в 2 ч. – Ч. 1: [Фонетичний практикум. Розмовні теми] / Г.Д. Малик. – Івано-Франківськ: ДКД, 2007. – 323 с. – Англ., укр.
 • Малик Г.Д. Самовчитель з англійської мови: в 2 ч. –Ч. 2: [ Граматика ] / Г.Д. Малик. – Івано-Франківськ: ДКД, 2007. – 427 с. – Англ.,  укр.
 • Малик Г.Д. Елементи теорії комунікації, дискурсу та тексту: короткий термінологічний словник / Г.Д. Малик. – Івано-Франківськ: ІМЕ “Галицька академія”, 2007. – 80 с.
 • Кісіль М.В. Англійська мова: практикум з пунктуації та орфографії: English Punctuation and Mechanics / Микола Кісіль, Галина Малик. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 106 с. – Мова англ.,  укр.
 • Малик Г.Д. Англійська мова: контрольні роботи з граматики для рівня Intermediate-Plus / Галина Малик, Микола Кісіль. – Івано-Франківськ : Факел, 2007. – 179 с. – Мова англ.,  укр.

2006

 • Малик Г.Д. Посібник з англійської мови: в10 ч. – Ч.9: Enjoying Literature / Г.Д. Малик. – 2-е вид., випр. і доп. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006. – 229 c.– Англ., укр. – (Серія “EFL Topics & Beyond”)
 • Чикирис Н.В. Посібник з англійської мови: в10 ч. – Ч.8: Art and the Arts / Чикирис Н.В., Романи шин Л.Т., Малик Г.Д. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – c. – – Англ., укр. – [(Серія “EFL Topics & Beyond”)

2005

 • Малик Г.Д. Навчальний посібник з граматики англійської мови: Subjunctives, Suppositionals, Conditionals, and Unreal Past Tenses / Г.Д. Малик. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 169 с. – Англ., укр.
 • Малик Г.Д. Короткий довідник з  англійської мови [для абітурієнтів та студентів І курсу]: в 2 ч. – Ч. 1 / Г.Д. Малик. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 315 с.

2004

 • Малик Г.Д. Хрестоматія для розвитку навичок читання країнознавчого тексту: Welcome to Ukraine / Г.Д.Малик, Я.В.Бистров – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2004. – 88 c.  – Англ.,  укр. 
 • Малик Г.Д. Посібник з англійської мови: в10 ч. – Ч. 6: Have a Nice Journey / Г.Д. Малик. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 148 с. – (Серія “Topics & Beyond”).

2003

 • Малик Г.Д. Посібник з англійської мови: в10 ч. – Ч. 4: Education / Г.Д. Малик.  – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 236 с. . – Англ.,  укр.  –  (Серія “Topics & Beyond”).
 • Малик Г.Д. Мова економіки та фінансів: міні-словник та тести  : The Language of economics and finance: mini-dictionary and tests /      Г.Д. Малик. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 100 c.  – Англ., укр. 
 • Малик Г.Д. Практикум з фонетики англійської мови / Г.Д. Малик. –Івано-Франківськ: Місто НВ. –  2003. – 88 c.

2002

 • Малик Г.Д. Посібник з англійської мови: в10 ч. – Ч. 1: Let's Get Acquainted / Г.Д. Малик. - Івано-Франківськ: Факел,  2002. – 180 с. . – Англ., укр.  –  (Серія “Topics & Beyond”).
 • Малик Г.Д. , Літовка Т.О. Малик Г.Д. Посібник з англійської мови: в10 ч. – Ч. 2: My Home / Г.Д. Малик,  Т.О.Літовка. – Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 127 с. . – Англ., укр.  –  (Серія “Topics & Beyond”).
 • Малик Г.Д. , Літовка Т.О. Малик Г.Д. Посібник з англійської мови: в10 ч. – Ч. 3: Time for Work and Leisure  / Г.Д. Малик,  Т.О. Літовка. - Івано-Франківськ: Факел, 2002. –139 с. . – Англ., укр.  –  (Серія “Topics & Beyond”).
 • Малик Г.Д. Посібник з англійської мови: в10 ч. – Ч. 5: A Food and Shopping Tour / Г.Д.Малик. – Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 162 с. – (Серія “Topics & Beyond”).

1999

 • Малик Г.Д. Навчальний посібник з граматики англійської мови  (A guide to the subjunctive mood) / Г.Д. Малик. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1999. – 106 с. – Англ., укр. 
Малик Г.Д. Посібник з англійської мови для студентів рівнів Intermediate / Upper Intermediate ( Education: reading, vocabulary building, speaking and writing activities for Intermediate and Upper Intermediate students) / Г.Д. Малик. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1999. – 187 с. – Англ., укр.

1996

 

Малик Г.Д. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання оригінального художнього твору (до роману Д.К’юсак “Скажи смерті “ні””) (The Guide to “Say  no Death” by D.Cusack) / Малик Г.Д., Телегіна Н.І. – Івано-Франківськ: Прикарпатський університет, 1996. – 84 с.  – Англ., укр.

Статті у фахових журналах ВАК із соціальних комунікацій та професійної підготовки фахівців зі спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”

2008

 • Малик Г.Д. Роль знань у компетентнісному підході / Малик Г.Д. // Вища освіта України. –  2008. – № 4 (додаток 1). – Тематичний випуск “Безперервна освіта в Україні: реалії та перспективи”. – С. 124-126.

 

 • Малик Г.Д. Структура компетенції / Малик Г.Д. // Вища освіта України. – 2008.– Додаток ІІІ (10). – Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – С. 310-316.

2007

 • Малик Г. Розвиток іншомовної компетенції документознавця як імператив інтернаціоналізації освіти / Галина Малик / Рідна школа. – 2007. – № 11-12. – С. 40-43.
 • П’ятничко Б.П. Документно-інформаційний менеджмент: стан і проблеми (з досвіду функціонування кафедри документознавства та інформаційної діяльності) / Б.П. П’ятничко, Г.Д. Малик, Демчина Л.І. // Науковий часопис НПУ імені П.М. Драгоманова. – Серія  7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. праць. – Випуск 11 (24). – К: НПУ імені П.М.Драгоманова, 2007. – С. 205-207.
 • Статті у збірниках наукових праць ВАК

2008

 • Малик Г.Д. Роль знань у компетентнісному підході / Малик Г.Д. // Вища освіта України. –  2008. – № 4 (додаток 1). – Тематичний випуск “Безперервна освіта в Україні: реалії та перспективи”. – С. 124-126.
 • Малик Г.Д. Структура компетенції / Малик Г.Д. // Вища освіта України. – 2008.– Додаток ІІІ (10). – Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – С. 310-316.

2007

 • Малик Г.Д. Компетентнісні аспекти дидактичного кредиту й модуля / Малик Г.Д. // Науковий часопис НПУ імені П.М.Драгоманова. – Серія 16. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. – Випуск 7 (17).  ). – К: НПУ імені П.М.Драгоманова, 2007. – С. 129-133.
 • Малик Г.Д. Понятійно-термінологічні проблеми компетентісного підходу: компетентність і компетенція / Г.Д. Малик // Науковий часопис НПУ імені П.М.Драгоманова. – Серія № 7.  Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. праць. – Випуск 11 (24). – К: НПУ імені П.М.Драгоманова, 2007. – С. 67-74.
 • Малик Г.Д. Модульний тест як засіб оцінювання сформованості іншомовної комунікативної компетенції / Малик Г.Д. // Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки “Галицька академія”. – 2007. –  № 2 (12). – Івано-Франківськ, 2007. – С. 193-199.

2004

 • Малик Г.Д. Інтеграція лінгвістичної та культурної компетенції в серії посібників “EFL Topics & Beyond” / Малик Г.Д. // Вища освіта України. –  2004. – № 4 (14). – додаток. – С. 244-246.

1989

 • Брагина М.К.Об организации идейно-воспитательной работы на занятиях по иностранному язику в техническом вузе / Брагина М.К., Г.Д. Малик // Проблемы высшей школы : республиканский научно-методический сборник. – К., 1989. – Выпуск 68. – С.23-27.
 • Статті у збірниках наукових праць

2010

 • Малик Г.Д. Професійний  стандарт як засіб  взаємодії сфер праці й освіти /  Малик Г.Д. //  Науковий  вісник Інституту гуманітарної підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2009. – Випуск 2. – Івано-Франківськ : Факел, 2010. – С. 200-205.

2009

 • Малик Г.Д. Піонери документознавства: П. Отле та С. Бріє / Малик Г.Д. // Науковий  вісник Інституту гуманітарної підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2009. – Випуск 1. – Ів-Франківськ : Факел, 2009. – C. 100-103.
 • Малик Г.Д. Про що свідчить статистичний аналіз навчальних досягнень студентів? / Малик Г.Д., Малик Д.І. // Науковий  вісник Інституту гуманітарної підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2009. – Випуск 1. – Івано-Франківськ : Факел, 2009. – C. 183-190.
 • Публікації  у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій

2010

 • Малик Г.Д. Особливості компетентнісного підходу // Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку: матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 18-20 травня 2010 р. – Ч.1. – К.: 2010. – С.37-46.
 • Малик Г.Д. Компетентнісний підхід у професійній освіті // Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редкол. В.О. Огнев’юк, І.А.Зязюн та ін.]. – К. : Киівськ. ун-т  імені Бориса Грінченка, 2010. – С. 62-65.

2008

 • Малик Г.Д. З історії компетентнісної освіти / Малик Г.Д. // Сучасні наукові досягнення–2008: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29-30 лис. 2008 р.: в 3-х т. – Т.ІІ. – Миколаїв: НУК, 2008 р. – С.197-205.
 • Малик Г.Д. Компетентнісний підхід як засіб модернізації української освіти / // Педагогічна майстерність викладачів у ВУЗі: теорія, практика, проблеми, 22-23 січ. 2008 р. : матеріали науково-методичної конференції. – 2008. – С.77-78.

2007

 • Малик Г.Д. Формування професійної компетентності документознавців-менеджерів інформаційної діяльності / Малик Г.Д . // Наукові дослідження та методика викладання гуманітарних дисциплін : матеріали науково-методичної конференції, 30-31 травня 2007 р.– Івано-Франківськ : Факел,  2007. – C.30-36.
 • Малик Г.Д. Підходи зарубіжних дослідників до визначення змісту комунікативної компетентності / Малик Г.Д. // Наука в інформаційному просторі: зб. наукових праць [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 жовтня 2007 р. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2007. – Том 2. – С. 66-70.

2006

 • Малик Г.Д. Вступний іспит як інструмент визначення початкового рівня комунікативної компетенції студента / Малик Г.Д. // Наукові дослідження та методика викладання гуманітарних дисциплін: матеріали науково-теоретичної конференції  [До 150-річчя від дня народження Івана Яковича Франка]. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – С.156-159.

2002

 • Малик Г.Д. Аналіз актів мовлення як елемент професійної англомовної підготовки / Г.Д. Малик // Тези науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу університету. – Івано-Франківськ: Факел, 2002. – С. 245-246.

1999

 • Malyk H.D. Journeys through the world of business via fiction / Halyna D. Malyk // Тези науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу університету. – Івано-Франківськ: Факел  ІФДТУНГ 1999. – С 14.

1997

 • Малик Г.Д. Роль тестів при модульному контролі оцінки знань студентів з іноземної мови / Г.Д Малик, Б.П. П’ятничко,Т.О.Литовка // Методичні аспекти модульного навчання та рейтингового контролю знань студентів : матеріали IV науково-методичної конференції. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1997. – С.57.
 • Malyk H.D. Designing an EFL Curriculum for Business and Management students / Malyk Halyna D. // Proceedings of the 13-th Annual Research Forum of the Washington Consortium Schools of Business. – Washington, 1997. – Р.  22-23.
 • Малик Г.Д. The role of the textbook in the teaching-learning process // Тези науково-тех-нічної конференції професорсько–викладацького складу. – Івано-Франківськ:  ФДТУНГ, 1997. – С.

1996

 • Malyk G. Presentation of graduation papers in English as one of ESP teaching strategies / G.Malyk, T.Loburets. – Papers of the 1-st National TESOL Ukraine conference. – Vinnytsia, 1996. – Р.64.
 • Malyk G.D. Simulation as one of the ways of improving students’ speaking skills / Lytovka T.O. // Papers of the 3-d IATEF-2 Ukraine International Conference. – Odesa,1996. – Р.
 • Малик Г.Д. Літературно-краєзнавчий підхід до відбору навчального матеріалу з іноземної мови / Г.Д. Малик // Тези науково–технічної конфере-нції професорсько-викладацького складу університету. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1996. – С.35.
 • Малик Г.Д. Інтелектуалізація процесу вивчення іноземної мови в технічному вузі / Г.Д. Малик // Тези науково–технічної конференції професорсько-викладацького складу Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу. – Частина 1. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 26.
 • Малик Г.Д. Британська і американська література в курсі англійської мови для студентів економістів / Малик Г.Д. //  Тези науково-технічної конференції професорсько–-викладацького скла-ду ІФДТУНГ. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1996.

1992

 • Малик Г.Д. Роль краєзнавчого тексту у вивченні іноземної мови у технічному вузі / Г.Д. Малик // Лінгвістика тексту та лінгвометодика: тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференції викладачів іноземних мов вузів 11-12 червня 1992 р. – Львів: ЛДУ, 1992. – С. 209.
 • Титова В.В. Інтенсивні методи навчання іноземним мовам  у технічному вузі та їх роль у процесі формування професійної спрямованості / Титова В.В., Малик Г.Д. – Тези  науково–технічної конфере-нції професорсько-викладацького складу Івано-Франківського інституту нафти і газу. – Івано-Франківськ: ІФІНГ, 1992. – С.148.

1991

 • Малик Г.Д. Використання “Телевізійного курсу англійської мови  програми УТ” для розвитку навиків діалогічного мовлення / Г.Д. Малик // Методичні основи технічних засобів навчання та обчислювальної техніки у вищій школі : тези республіканської науково- методичної конфе-ренції 24-26 квітня 1991 р. – Івано-Франківськ, ІФІНГ: 1991. –С.81.
 • Малик Г.Д. Франкова Шекспіріана / Малик Г.Д // Тези науково-технічної конференції присвяченої 135-річчю народження І.Я.Франка. – Івано-Франківськ: ІФІНГ, 1991. – С.34.

1989

 • Лaбурець Т.О. Т.Г.Шевченко – інтернаціоналіст / Лaбурець Т.О., Малик Г.Д., Титова В.В. //  Науково- теоретична обласна конференція, присвячена 175-річчю Т.Г.Шевченка : тези. – Івано-Франківськ: ІФІНГ. – С. 16-17.

Методичні  вказівки, розробки

2008

 • Малик Г.Д. Організаційні комунікації та корпоративна культура: методичні вказівки з теорії комунікації для самостійної роботи над змістовим модулем: Organizational Communication and Corporate Culture / Укладач Г.Д. Малик. –Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – 40 с.
 • Малик Г.Д. Видання: методичні вказівки для самостійної роботи над змістовим модулем: Publishing / Укладач Г.Д. Малик. –Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – 40 с.

2007

 • Малик Г.Д. Патентування: методичні вказівки для самостійної роботи над змістовим модулем (Patenting) / Малик Г.Д. – Івано-Франківськ, Полум’я, 2007. – 108 c. – Англ., укр. 

2006

 • Малик Г.Д. Основи теорії комунікативної компетенції: методичні вказівки для самостійної роботи над змістовим модулем [для студентів спеціальностей “Переклад” і  “Документознавство та інформаційна діяльність”’] / Укладач Г.Д. Малик. –Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – 40 с.

2005

 • Малик Г.Д. Інформаційний пакет для спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність". – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 87 c. . – Англ.,  укр. 

2004

 • Малик Г.Д. Методичні рекомендації до аналізу тексту та особливостей його перекладу: A Concise Guide to Textual Analysis / Г.Д. Малик, М.В. Кисіль. – Івано-Франківськ : Факел, 2004. – 48 с. . – Англ.,  укр. 

2004

 • Малик Г.Д. Англійська мова: Методичні рекомендації для абітурієнтів спеціальностей “Документознавство та інформаційна діяльність” та “Переклад”. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2004. . – Англ., укр. 

2003

 • Малик Г.Д. Speech Acts and Events: Методичні вказівки з теорії комунікації до теми “Теорія актів мовлення”. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. – 117 c.  – Англ., укр. 
 • Малик Г.Д. Англійська мова : методичні вказівки для студентів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність ” (домашнє читання, 2 курс) / Малик Г.Д.,  Романи шин Л.Т. – Івано- Франківськ: Факел, 2002. – 72 с.

2002

 • П’яничко Б.П. Документно-інформаційний менеджмент : методичні вказівки до проходження переддипломної практики студентами V курсу спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” / П’яничко Б.П., Малик Г.Д. – Івано- Франківськ: Факел, 2002. –23 с.
 • Малик Г.Д. Документознавство та інформаційна діяльність : методичні рекомендації з навчальної перекладацької практики для студентів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” / Малик Г.Д., Літовка Т.О., П’яничко Б.П. – Івано- Франківськ: Факел, 2002. – 33 с.

1997

 • Малик Г.Д. Методичні вказівки з англійської мови для активізації мовної діяльності студентів за темою “Клімат. Погода. Пори року”   / Малик Г.Д.,  Соломчак Н.Ф., Лазарук Г.І.  – Івано–Франківськ: ІФДТУНГ, 1997. – 37 с.

1996

 • Малик Г.Д. Методичні вказівки з англійської мови для розвитку основних навичок мовлення на основі тексту за фахом (для студентів факультету економіки і менеджменту) (Economics via English) / Малик Г.Д. – Івано–Франківськ: ІФДТУНГ, 1996. – 31 с.  – Англ.,  укр. 
 • Малик Г.Д. Методичні вказівки з англійської мови для активізації мовної діяльності студентів за темою “Подорож”  (Have a pleasant journey) / Малик Г.Д. – Івано–Франківськ: ІФДТУНГ, 1996. – 78 с.  – Англ.,  укр. 

1995

 • Малик Г.Д. Методичні вказівки з англійської мови для розвитку навичок читання за  темою ”Україна” / Г.Д. Малик, Н.Ф.Соломчак – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1995. – 30 с. – Англ., укр. 
 • Малик Г.Д. Методичні вказівки з англійської мови для розвитку навичок мовлення  за темою “Культура харчування” / Малик Г.Д. – – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1995. – 77 с. – Англ., укр.
 • Малик Г.Д. Методичні вказівки з англійської мови для розвитку навичок мовлення та спілкування за темами “Світ дозвілля та розваг”, “Захоплення”, “Відпочинок”, “Канікули” / Малик Г.Д. – Івано–Франківськ: ІФДТУНГ, 1995. – 41 с.  – Англ.,  укр. 
 • Малик Г.Д. Методичні вказівки для розвитку навичок мовлення та спілкування за темами “Робочий день студента” та “Домашні обов’язки” / Малик Г.Д. – Івано–Франківськ: ІФДТУНГ, 1995. – 53 с.  – Англ., укр. 
 • Малик Г.Д. Методичні вказівки з краєзнавчої тематики [для студентів 2-3 курсів усіх спеціальностей[ :  2 ч. / Лобурець Т.О. – Івано-Франківськ: ІФІНГ, 1995. – 48 c.
 • Малик Г.Д. Методичні вказівки для розвитку навичок мовлення та спілкування за темами “Зовнішність” і “Характер” / Малик Г.Д., Іванова С.О. – Івано–Франківськ, ІФІНГ, 1995. – 36с.  – Англ., укр. 

1993

 • Малик Г.Д. Методичні вказівки з англійської мови для розвитку навичок читання, перекладу та мовлення за темою “Театр” для студентів спеціальності 07.03 / Малик Г.Д., Соломчак-Котів Н.Ф. – Івано–Франківськ: ІФІНГ, 1993. – 56 с.  – Англ.,  укр. 

1992

 • Лабурец Т.О. Методичні вказівки для розвитку навиків мовлення та спілкування (на краєзнавчому матеріалі) [для студентів I-II курсів усіх спеціальностей]. – І ч. / Т.О. Лабурец, Г.Д.Малик.   – Івано-Франківськ: ІФІНГ, 1992. – 46 с. – Англ.,  укр. 
 • Малик Г.Д. Методичні вказівки  для розвитку навичок читання,  перекладу та мовлення за темами “Освіта” та “Наш інститут” для студентів І-ІІ курсів / Малик Г.Д. – Івано–Франківськ: ІФІНГ, 1992. – 60 с. – Англ.,  укр.

1989

 • Малик Г.Д. Методические указания для самостоятельной работы студентов по чтению и переводу научно-технической литературы  по курсу “Английский язык” для студентов специальности 10-04 /  Малик Г.Д., Тертышник В.А. – Ивано-Франковск: ИФИНГ, 1989. – 37с.

1988

 • Малик Г.Д. Методические указания и задания по развитию навыков говорения по тематике, предусмотренной программой высшей школы на 1-м этапе обучения / Малик Г.Д., Дем’янчук Р.М. – Ивано-Франковск: ИФИНГ, 1988. – 36с.
 • Робочі програми і навчально-методичні комплекси

2007

 • PR-технології: робоча програма та методичні вказівки / укладач Малик Г.Д.. – Івано-Франківськ: ІМЕ “Галицька академія”, 2007. – 35 с
 • Психологія комунікації: робоча програма (методичні вказівки) / укладач Малик Г.Д. – Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2007. – 29c.
 • Створення тексту: робоча програма (методичні вказівки / укладач Малик Г.Д. – Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2007. – 21 c.
 • Інформаційні війни: робоча програма (методичні вказівки) / укладач Малик Г.Д. – Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2007. – 29 c.

2002

 • Навчально-методичний комплекс з курсу “Англійська мова як основна іноземна (практичний курс усного та писемного мовлення – General English” для студентів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” / укладач Малик Г.Д. – Івано-Франківськ : Факел, 2002. – 97 с.

Неопубліковані праці

 • Навчальні посібники, практикуми, словники без грифу МОНУ

2009

 • Малик Г.Д. Основи комунікації: конспект лекцій / Г.Д. Малик.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 205 с. – Англ.,  укр. 
 • Чикирис Н.В. Практикум з англійської мови Business Ethics / Чикирис Н.В., Малик Г.Д., Янишин Я.К., П’яничко Б.П.. – Івано-Франківськ: Факел, 2009.

Методичні  вказівки, розробки

2006

 • Малик Г.Д. Інтерв’ю: Методичні вказівки для самостійної роботи над змістовим модулем / Г.Д. Малик. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. . – Англ.,  укр.
 • Малик Г.Д. Переговори: Методичні вказівки для самостійної роботи над змістовим модулем Г.Д. Малик. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006. – Англ.,  укр. 
 • Робочі програми і навчально-методичні комплекси

2010

 • Презентація науково-дослідної інформації: навчально-методичний комплекс  для   студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" /  укладач Малик Г.Д. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010.

2009

 • Презентація інформації: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності “Переклад” / укладач Малик Г.Д. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009.
 • Діловa англійськa мовa: навчально-методичний комплекс  для   студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" / укладач Малик Г.Д. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009.
 • Практикум з комунікації: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності “Переклад” / укладач Малик Г.Д. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009.
 • Теорія комунікації: навчально-методичний комплекс  для   студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" / укладач Малик Г.Д. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009.

2003

 • Переклад  ділового мовлення: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності “Переклад” / укладач Малик Г.Д. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2003.
 • Практичний курсу перекладу: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності “Переклад” / укладач Малик Г.Д. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2003.

2002

 • Проект типових програм англомовних курсів для студентів спеціальності  "Документознавство та інформаційна діяльність" / укладач Малик Г.Д. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2002.
                                                                                                                                                                 до переліку