Лаба Оксана Василівна


Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: асистент.

Професійні характеристики:
- викладач, що проводить практичні та лабораторні заняття; керівник курсових робіт; керівник комп’ютерної практики; керівник дипломних робіт.

Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату.

Професійний девізНе бути байдужою.


Освіта:

з 2009 - до теперішнього часу часу

 • аспірантура  Українського науково-дослідного інституту архівної справи і документознавства; наукова спеціальність 07.00.06 “Iсторіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”; тема кандидатської дисертації “Розвиток електронного діловодства в Україні в період 1995-2010 рр”;

1997-2002

 • ІФНТУНГ; спеціальність: документознавство та інформаційна діяльність; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних системи; диплом з відзнакою.

Підвищення кваліфікації:

2008

 • школа педагогічної майстерності ІФНТУНГ;

2003

 • психолого-педагогічний семінар при ІФНТУНГ

Науково-педагогічна діяльність в ІФНТУНГ:

2002 - до теперішнього часу

 • асистент кафедри ДОК

Навчальні доручення в ІФНТУНГ в 2009-2010 н.р.:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • адміністративний менеджмент (практичні заняття) – 5 курс;
 • видавничі інформаційні системи (лабораторні заняття) – 5 курс;
 • видавничі інформаційні системи (курсові роботи) – 5 курс;
 • комп’ютерна практика – 2 курс.

Інші навчальні доручення впродовж попередніх п’яти років:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • Реклама – 4 курс;
 • Інформаційно-аналітична діяльність (практичні заняття) – 4 курс;
 • АСПІ (курсові роботи) – 2 курс;
 • Інформаційний менеджмент (курсові роботи) – 4 курс;

Міжнародний  досвід:

 

 • робота провідним інженером відділу міжнародних зв’язків ІФНТУНГ.

Опубліковані праці

Методичні  вказівки, розробки

2010

 • Лаба О. В. Реклама: метод. вказівки / О.В. Лаба. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 29 с.

2009

 • Лаба О.В. Адміністративний менеджмент: метод. вказівки для самост. роботи студентів /    О.В. Лаба, В.М. Пахомов, Ю.Л. Романишин. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 93 с.

Неопубліковані праці

2009

 • Навчально-методичний комплекс  із навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент» для студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" / укл. Пахомов В.М., Лаба О.В., Романишин Ю.Л. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.

2009

 • Навчально-методичний комплекс  із навчальної дисципліни «ВІС» для студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" / укл. Шекета В.І., Лаба О.В. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009.

2008

 • Навчально-методичний комплекс  із навчальної дисципліни «Реклама» для студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" / укл. Лаба О.В. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2008.
                                                                                                                                                                 до переліку