Кісіль Микола Васильович, кандидат філософських наук


Науковий ступінь: кандидат філософських наук; наукова спеціальність 09.00.10 “Філософія освіти”.
Основне місце роботи: ІФНТУНГ,  ФУІД,
посада: заступник декана факультету управління та інформаційної діяльності.
Місце роботи за сумісництвом: доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності (за сумісництвомт).
Професійні характеристики:
- автор комплексного філософського аналізу якості вищої освіти з позиції відповідності останньої актуальним потребам суспільства, зафіксованим в державних освітніх стандартах;
- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник курсових робіт; керівник перекладацької практики;

- керівник перекладацької практики; керівник дипломних робіт; заступник голови державної екзаменаційної комісії;
- співорганізатор курсів з (англо)мовної підготовки державних службовців в ІФНТУНГ;
- організатор факультетських конкурсів на кращий переклад з англійської мову на українську;
- власник і адміністратор інформаційного порталу "Vідомо: усе цікаве та корисне" (vidomo.if.ua), який присвячено висвітленню актуальних питань побудови громадянського суспільства, розвитку освіти і науки, огляду новин і публікацій в Україні і світі, подіям в ІФНТУНГ та ін.
- автор понад 30 наукових та науково методичних публікацій, автор навчального посібника з грифом МОН "Ділова англійська мова" (переглянути наукові публікації)

Відзнаки й нагороди: грамота Відділу освіти Івано-Франківського міськвиконкому за зайняте ІІІ-є місце в міському конкурсі «Учитель року» (1997); грамота Управління освіти Івано-Франківського міськвиконкому за сумлінну працю у справі національного виховання учнів (2001); почесна грамота президії Івано-Франківського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України за довголітню і добросовісну працю в освіті і галузевій профспілці (2003); грамота профспілкового комітету первинної профспілкової організації працівників ІФНТУНГ за довголітню добросовісну працю та активну діяльність в громадському житті університету (2007); грамота ректорату ІФНТУНГ за високі досягнення у науковій діяльності (2008)..

Професійний девізΕΝ ΟΙΔΑ, ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ (я знаю лише, що я нічого не знаю. – авт. Сократ)

Освіта:

2008

 • кандидатська дисертація “Якість вищої освіти як предмет філософського аналізу”; кандидат філософських наук; диплом ДК №050791;

1995

 • Прикарпатський університет ім. В. Стефаника; спеціальність: англійська та російська мови та літератури; кваліфікація: учитель англійської та російської мов; диплом із відзнакою про вищу освіту .

Підвищення кваліфікації:

2002 –

 • психолого-педагогічний семінар при ІФНТУНГ ;

2005 –

 • курси «Сучасна методика викладання розмовної англійської мови» при Українсько-канадському Бізнес-центрі МБЕРІФ;

2006 –

 • участь у форумі для викладачів англійської мови як іноземної – Івано-Франківська філія Агенції іноземних мов Наталії Дячук «Руна»;

2006 –

 • участь у форумі для викладачів англійської мови як іноземної – Івано-Франківська філія Агенції іноземних мов Наталії Дячук «Руна»;

2007 –

 • Конференція «Усе для викладання англійської з Macmillan» - «Руна»;

2008 –

 • захист дисертації
 

Інститут американської англійської мови Орегонського університету (США) - 10-тижневі дистанційні курси «Формування викладацької майстерності через інтерактивну мережу» (Building Skills Through the Interactive Web);

2009 - магістратура державної служби, ІФНТУНГ, 2009р. (проблемний семінар з питань організації навчально-методичної діяльності тьютора у системі заочно-дистанційного навчання слухачів магістратури за спеціальністю 8.150101 «Державна служба», реєстраційний № 09)

Науково-педагогічна діяльність в ІФНТУНГ:

2009
2009
2004

 • доцент кафедри ДОК; 
 • доцент кафедри державного управління; 
 • викладач кафедри теорії та практики перекладу

Педагогічна діяльність в інших закладах:

1995-2001

 • вчитель англійської мови ЗШ №10 м. Івано-Франківська

Управлінська діяльність:

1999-2001
2009
2001
2001

 • заступник директора школи №10 м. Івано-Франківська;
 • заступник декана факультету управління та інформаційної діяльності ІФНТУНГ;
 • голова профбюро факультету управління та інформаційної діяльності ІФНТУНГ;
 • член профкому ІФНТУНГ

Навчальні доручення в ІФНТУНГ в 2009-2010 н.р.:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • теорія та практика перекладу – III курс;
 • перекладацька практика – III курс;
 • міжнародна інформаційна діяльність – V курс;
 • керівництво дипломними роботами;

для напряму підготовки Переклад”:
для напряму підготовки “Державне управління”:

 • основи інформатики і прикладної лінгвістики – I курс;
 • термінологія основної іноземної мови – II курс;
 • ділова англійська мова

Інші навчальні доручення впродовж попередніх п’яти років:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • теорія та практика перекладу – IV курс;
 • професійна англійська мова - V курс;
 • практичний курс іноземної мови – I-II курси;
 • практичний курс основної іноземної мови – IV курс

Опубліковані праці

 • Статті у наукових журналах

2009

 • Кісіль М.В. Наукові основи філософського аналізу проблеми якості в освіті // Вища освіта України: тем. вип. "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – К., 2009. – Вип.4 (додаток 4). – С. 218-228

2008

 • Кісіль М. В. Фікції в українській вищій освіті / М. В. Кісіль // Вища освіта України. – 2008. - № 4 (додаток). - С. 102 - 103.
 • Кісіль М.В. Використання елементів теорії конструктивізму на заняттях з професійної англійської мови у ВНЗ / Кісіль М.В. // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2008. –

        Вип. 135. – С.47 - 50. – (Серія "Педагогічні науки")

 • Кісіль М. В. Креативність і прагматизм для сучасної освіти / М.В. Кісіль // Вісник Дні-пропетровського університету. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. - Вип. 17. – С. 140-144. –

(Серія "Філософія, соціологія, політологія").

2007

 • Кісіль М. В. До питання філософії стандартів у галузі вищої освіти / М. В. Кісіль // Науко-вий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгома-нова, 2007. - Вип.12. – С. 207-214. – (Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія)
 • Кісіль М. В. Вимоги до якості вищої освіти в інформаційному суспільстві / М. В. Кісіль // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгома-нова, 2007. - Вип.11. – С. 109-112. – (Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія)

2006

 • Кісіль М.В. Простір освіти з точки зору її основного суб'єкта / М.В. Кісіль // Вісник Черка-ського університету. – Черкаси, 2006. – Вип. 88. – С.138-141. – (Серія "Педагогічні науки").

 

 • Дзвінчук Д.І., Кісіль М.В. Досвід Ірландії в процесах гарантування якості у вищій освіті // Нова парадигма: зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Бех. – К.: вид-во НПУ імені М. П. Драго-манова, 2006. – Вип.53. – С. 26-33.

2005

 • Кісіль М.В. Система зовнішньої оцінки якості вищої освіти в Англії / М.В. Кісіль // Нова парадигма: зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Бех. – К.: вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – Вип.53. – С. 32-38.
 • Кісіль М.В. Оцінка якості вищої освіти / М.В. Кісіль // Вища освіта України. – 2005. – № 4. –

        С. 8 -87.

 • Публікації  у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій

2009

 • Кісіль М.В. Онтологічні смисли в освітньому процесі / Кісіль М. В. // 1020-річчя історії шкі-льної освіти в Україні: традиції, сучасність, перспективи: матеріали міжнар. наук. конф. / редкол.: В.О. Огнев`юк, Л.Л. Хоружа [та ін.]. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. – С. 116-119.
 • Кісіль М. В. Моніторинг як складова системи управління якістю вищої освіти / М. В. Кісіль // Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту. Європейський контекст: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – С. 188-190.

2008

 • Кісіль М. В. Гуманізація вищої освіти як сучасна тенденція / М. В. Кісіль // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: матеріали конф. – Суми, 2008 – С. 49-51

2007

 • Кісіль М. Деякі термінологічні та методологічні засади філософського аналізу якості вищої освіти / М. В. Кісіль // Наукові дослідження та методика викладання гуманітарних дисциплін: зб. матеріалів наук.-метод. конф. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – С. 11-18.

2006

 • Кісіль М.В. Аналіз освітнього простору з точки зору її основного суб'єкта / М.В. Кісіль // Ви-кладач і студент: проблеми ефективної співпраці: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси: Видавництво ЧНУ імені Богдана Хмельницького,2006. – С. 16-17.

2006

 • Кісіль М.В. Якісна вища освіта в системі загальнолюдських цінностей / М. В. Кісіль; за заг. ред. О.С Черемської // Формування національних і загальнолюдських цінностей в українському суспільстві: матеріали Всеукр. наук. конф. – Xарків: ФОП Лібуркіна Л.М., 2006. – С. 39 44.

Методичні  вказівки, розробки

2007

 • Кісіль М.В. Англійська мова: практикум з пунктуації та орфографії: English Punctuation and Mechanics / М.В. Кісіль, Г.Д. Малик. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 106 с. – Англ., укр.
 • Малик Г.Д. Англійська мова: контрольні роботи з граматики для рівня Intermediate -Plus / Г.Д. Малик, М.В. Кісіль. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. - 179 с.- Англ., укр.
 • Кісіль М.В. Термінологічні основи іноземної мови: навчально -методичний комплекс для студентів спеціальності "Переклад" / М.В. Кісіль – Івано- Франківськ: Факел, 2007. – 19 с.

2007

 • Кісіль М.В. Основи інформатики та прикладної лінгвістики: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності "Переклад" / М.В. Кісіль // Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 19 с.

2004

 • Малик Г.Д. Методичні рекомендації до аналізу тексту та особливостей його перекладу: A Concise Guide to Textual Analysis / Г.Д. Малик, М.В. Кісіль – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 48 с.

2003

 • Кісіль М.В. Основи теорії перекладу та інтерпретації тексту: конспект лекцій і практикум / М.В. Кісіль // Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 65 с.

Неопубліковані праці

 • Робочі програми і навчально-методичні комплекси

2008

 • Теорія та практика перекладу : робоча програма [для спец. “Документознавство та інформаційна діяльнасть”] / уклад. Кисіль М.В. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2004. – 20 с.
                                                                                                                                                                 до переліку