Проведення практик на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності - магістратура


 Робочим навчальним планом підготовки магістрів передбачено асистентську та  магістерську практики


Асистентська практика (270 год.) триває п’ять тижнів і проходить в десятому семестрі. Основна мета асистентської практики – розвиток викладацьких навичок.

Мета асистентської (викладацької) практики – ознайомити студентів, магістрантів з особливостями педагогічної діяльності викладача, сформувати у них практичні вміння та навички діяльності викладача через надання можливості набути власного досвіду у підготовці та проведенні занять зі спецдисциплін, виховних заходів, здійсненні наукової роботи, керівництві індивідуальною, самостійною, науковою роботою студентів у вищому навчальному закладі.

Завдання асистентської (викладацької) практики:
1) закріпити теоретичні знання з базових дисциплін;
2) сформувати вміння здійснювати різні види роботи викладача спецдисциплін: навчальну, методичну, організаційну, наукову, виховну;
3) навчити ефективно взаємодіяти із студентами, успішно керувати  їх науковою, самостійною, індивідуальною роботою;
4) виховувати любов до викладацької діяльності, розвивати необхідні для цього позитивні особистісні якості.                   
Основні напрями асистентської практики
- організаційно-методична робота
- навчальна робота із студентами
- виховна робота із студентами
- наукова робота та керівництво науковою роботою студентів


Магістерська практика (180 год.) триває три тижні і проходить в дев’ятому семестрі перед маагістерським проектуванням. Вона покликана вирішити всі можливі проблеми, які стосуються об’єкту, визначеного темою магістерської роботи та її змістом. Програмою магістерської практики враховано, що бізнес, як сфера інформаційної діяльності, є предметною галуззю з притаманними тільки їй завданнями, джерелами і каналами одержання інформації, з новими поняттями, пов’язаними із певною структурою управління діяльністю, її цілями і критеріями. Окрім того, було взято до уваги, що сфера підприємництва потребує осмислення нових підходів до організації інформаційної діяльності, вироблення адекватних форм і методів її забезпечення і підготовки кадрів, які володіють цими підходами, формами і методами. Суттєве значення приділяється розробленню студентами інформаційних продуктів та послуг як ринкових продуктів, що є однією із складових ефективного розвитку бізнесу і ринкових відносин.
Підготовка інформаційного забезпечення управління і бізнесу передбачає:

 • пошук і оцінку ідей, гіпотез, рішень;
 • виявлення і опис проблем, тенденцій;
 • багатокритеріальний аналіз даних і оцінка складних об’єктів;
 • інформаційне моделювання проблем і вибір методів їх вирішення;
 • формування системи критеріїв і оцінок, інформаційна експертиза планів, програм, наукових і конструкторських досліджень, проектних робіт;
 • оцінка і впровадження науково-технічних досягнень і передового досвіду конкуруючих організацій;
 • збирання і аналіз даних про партнерів і конкурентів;
 • інформаційний супровід розробки прогнозів розвитку галузі, підприємства, регіону;
 • акумулювання і оцінка ініціатив, інновацій і розроблення пропозицій з їх використання;
 • інформаційно-діагностичний аналіз ліцензійної діяльності і угод;
 • інформаційна експертиза проектів з ризиковим фінансуванням;
 • інформаційна експертиза проектів для інноваційних банків;
 • прогнозування хвиль соціального розвитку;
 • ана­ліз комерційного рейтингу фірм, партнерів і конкурентів;
 • аналіз соціально-політичного рейтингу;
 • накопичення відомостей і їх використання для посередницької діяльності в науці, технології, виробництві, в діяльності бірж, банків, у великих програмах, соціальних і політичних заходах;
 • накопичення і використання відомостей про різні виставки, аукціони, ярмарки, розпродажі, конференції, наради;
 • редакційно-аналітична діяльність і підготовка аналітичних матеріалів, довідок, доповідей, прогнозів, реклами, обґрунтувань та ін.

Власне інформаційне забезпечення бізнесу передбачає:

 • комплексне інформаційне забезпечення найбільш повною і вірогідною фактографічною і концептуальною інформацією порівняльного і прогнозного характеру – стану, тенденцій і перспектив розвитку предметної галузі, конкретних об’єктів-аналогів;
 • підготовка аналітичних, порівняльних або реферативних оглядів;
 • проведення патентних досліджень;
 • організація консультацій, експертних оцінок;
 • співставлення техніко-економічних параметрів виробів;
 • переклад ділової інформації;
 • формування спеціалізованих (в тому числі повнотекстових) баз даних для побудови аналітичних моделей і кількісного аналізу об’єктів експертизи і прогнозування.

Формування ринку товарів і послуг характеризується активним впровадженням технологій реклами, проведенням виставок, конференцій, презентацій, нарад. Актуальними для сучасної інрформаційно-аналітичної діяльності є застосування технології прогнозування, яка використовує характерні для інформатики інформаційні джерела; технології інформаційної розвідки за відкритими джерелами інформації (наприклад, фірмовий аналіз і прогнозування діяльності підприємств різних форм власності), підготовки і редагування аналітичних і ситуаційних матеріалів, організація в засобах масової інформації «інформаційно-іміджевої» кампанії, аналітичне забезпечення виборчих кампаній та ін.
Інформаційні потреби, мотивація в управлінських рішеннях, тематичне обслуговування керівників, психологія індивідуального і групового інформаційно-аналітичного обслуговування є об’єктами досліджень під час переддипломної практики.

Організація та проведення практик здійснюється кафедрою документознавства та інформаційної діяльності під керівництвом відділу організації практик і зв’язків з виробництвом. Безпосереднє керівництво і організація магістерської практики буде здійснюватися викладачами кафедри документознавства та інформаційної діяльності згідно з розподілом навчального навантаження. Зазначені практики охоплюють різні сфери діяльності і їх проведення планується на підприємствах, перелік яких наведено в табл. 2.4

Сфера діяльності

Назва організації

 • нафтогазова справа

управління бурових робіт, ВАТ «Укрнафта» НДПІ, «Нафтопровід «Дружба», м. Броди, «Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз», Відкрите акціонерне товариство «Нафтохімік Прикарпаття», ДП «Укрбурсервіс», Івано-Франківської філії ВАТ «Концерн Галнафтогаз», Кременчуцьке районне нафтопровідне управління, ТОВ «Карпатнафтохім»

 • державне управління та місцеве самоврядування
 • обласна та районні державні адміністрації: Богородчанська, Городенківська
 • обласна та районні ради: Верховинська, Галицька, Городенківська, Коломийська
 • виконавчі комітети міських та селищних рад: Івано-Франківської, Верховинської, Старунської, Далешівської, Заболотівської
 • міністерства та управління: Головне управління статистики в Івано-Франківській обл., Головне управління туризму і культури Івано-Франківської ОДА, Івано-Франківське управління Пенсійного фонду
 • податкова діяльність

обласна, районні та міські податкові адміністрації

 • радіомовлення  та телебачення

теле- та радіокомпанії «Вежа», «Авторадіо», ДП «Телевиробництво» ТРК 3-Студія»

 • друковані засоби масової інформації

Івано-Франківський літературно художній журнал «Перевал», Івано-Франківський обласний тижневик «Репортер», Інформаційна газета «Маклер», Коломийська газета «Вільний голос», газета «Вісті Калущини», газета «Галичина», газета «Студент Прикарпаття», журнал «Versal», газета «Земля Підгаєцька»

 • видавнича і поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги

дочірнє підприємство «Поліграф», Колективне поліграфічне підприємство «ЛІК», ТзОВ «Лілея - НВ», ТзОВ «Новий Медіа Простір», ТзОВ «МН – Текст»

 • бібліотечно-архівна сфера

архівний відділ виконавчого комітету міської ради м. Івано-Франківська, Галицька централізована бібліотечна система

 • сфера інформатизації та ІТ-технологій

міжнародні та вітчизняні інформаційні центри та компанії «Soft Serve», «Tyco Electronics», cервісний центр компанії ІВМ м. Брно, Чехія, «КУА «ІС-Холдинг», ПП «Західні комп’ютерні системи», ТзОВ «Технополіс»

 • сфера рекламно-інформаційних послуг

Івано-Франківський державний центр науково-технічної та економічної інформації, інформаційне бюро, «Рекламний салон +», «Фабрика рекламних ідей», Регіональний туристично-інформаційний центр, Рекламна агенція «TRAMPLIN»

 • консалтингова діяльність

українсько-канадський «Бізнес – центр», ТзОВ юридична фірма «Колегія»

 • сфера фінансів та страхування

ПЗОВ «Галеан», ЗАТ «Західноукраїнське агентство сприяння іноземним інвестиціям», ТОВ «Iінвест – фінанси компані», «АСКА», «Галицька», «Княжа», «Оранта», «Провідна», «ТАС», «Універсальна», «АLLIANZ-Україна», «Grawe-Україна», ЗАТ «Український страховий капітал»

 • банківська справа

«ВТБ», «Кредо банк», «OTP-банк», «Ощадбанк», «Правексбанк», «Приватбанк», «Плюс Банк», «Фінанси та кредит», ВАТ «ЕлектронБанк», Відділення «Райффайзен Банк Аваль», «Укрексімбанк»

 • туризм 

«Альбатрос-тур», «Еней»,  «Класіктур», «Надія»,  «Подорож», «Lucky star travel»

 • політична та громадська діяльність

обласний комітет профспілки працівників державних установ

 • сфера рекрутингу

Івано-Франківський міський центр зайнятості, Городенківська районна біржа праці, агентства «Top-personnel», «Vitaver & Associates, Inc»,

 • освіта
 • Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (інформаційно-обчислювальний центр, кафедра документознавства та інформаційної діяльності, науково-технічна бібліотека, навчально-методичне управління, відділ міжнародних зв’язків, відділ охорони інтелектуальної власності та інформаційних технологій, центр дистанційного навчання)

Частина баз практики мають безпосереднє відношення до профілю ІФНТУНГ – нафтогазової діяльності. Це, передусім, такі установи, як управління бурових робіт, ВАТ «Укрнафта» НДПІ, «Нафтопровід «Дружба», м. Броди, «Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз», Відкрите акціонерне товариство «Нафтохімік Прикарпаття», ДП «Укрбурсервіс», Івано-Франківської філії ВАТ «Концерн Галнафтогаз», Кременчуцьке районне нафтопровідне управління, ТОВ «Карпатнафтохім».

Екскурсії та практичні заняття зі студентами на виробничих об’єктах  проводяться викладачами кафедри документознавства та інформаційної діяльності із залученням провідних спеціалістів підприємств.
При виконанні студентами магістерських робіт, пов’язаних з вдосконаленням інформаційно-методичної бази кафедри чи дослідженням інформаційних процесів ІФНТУНГ, магістерська практика може проводитись у межах університету. Магістерська практика також може бути пройдена студентами на підприємствах, на замовлення яких здійснюється магістерська робота за конкретною темою або бажаючих ближче познайомитись з можливим майбутнім молодим спеціалістом з числа випускників кафедри. З метою максимально успішного проходження практик студенти попередньо отримують щоденники практики, індивідуальні завдання з науково-дослідної роботи та програми практик.

Відповідно, звітність з практики включає в себе такі етапи, як: оформлення щоденника практики з наявністю відгуку керівника практики від підприємства, оформлення звіту з практики у відповідності до вимог програми практики, звітність перед керівником науково-дослідної роботи, захист звіту перед комісією за умови виконання попередніх етапів.
У період проведення практик контроль за її ходом зі сторони університету здійснюється як деканатом, так і кафедрою.

За результатами практик проводяться підсумкові конференції за участю студентів та викладачів кафедри з метою внесення пропозицій, спрямованих на покращання умов та підвищення якості проходження практики студентами. Результати конференцій заслуховуються періодично на засіданнях методичної та Вченої ради університету