Оформлення звіту з переддипломної практики для студентів 5 курсу!

 ЗАВДАННЯ НА ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ

За період проходження переддипломної практики студент виконує такі індивідуальні завдання та збирає матеріал, який в майбутньому буде в тій чи іншій мірі використаний ним у дипломній роботі.

 1. Ознайомитися та проаналізувати організаційну структуру підприємства (організації)
 2. Проаналізувати нормативно-правову базу здійснення інформаційної діяльності  організації.
 3. Проаналізувати особливості взаємодії інформаційних відділів (або відділів, які здійснюють документно-інформаційну роботу) з іншими підрозділами, службами апарату управління.
 4. Ознайомитися з правами та обов'язками працівників  інформаційних відділів або відділів даної структури, які здійснюють документно-інформаційну роботу та АРМ.
 5. Ознайомитися із особливостями документування інформації.
 6. Ознайомитися з історією та сучасним станом документного забезпечення підприємства.
 7. Проаналізувати особливості документного фонду організації.
 8. Проаналізувати особливості документних потоків та масивів.
 9. Проаналізувати первинні і вторинні документи у сфері діяльності підприємства
 10. Охарактеризувати джерела інформації для основних видів діяльності організації
 11. Зробити загальний огляд інформаційних ресурсів підприємства.
 12. Проаналізувати інформаційні потреби та методика їх забезпечення
 13. Проаналізувати основні принципи організації збору, зберігання та обробки інформації у різних відділах підприємства.
 14. Проаналізувати ефективність документообігу та інформаційних систем
 15. Проаналізувати стан технічного забезпечення інформаційної діяльності
 16. Проаналізувати особливості інформаційних систем.
 17. Зібрати матеріал для дипломної роботи.
 18. З метою набуття навичок створення інформаційних та інформаційно-аналітичних документів підготувати буклет / методичну розробку / методичні вказівки / статті / інформацію для сайту / рекламні матеріали тощо (мінімальний обсяг – 15 сторінок)
 19. Узагальнити, систематизувати, закріпити і поглибити знання з основних дисциплін
 20. Отримати реальні практичні навички, знання і вміння з документного менеджменту та інформаційного забезпечення
 21. Опрацювати відповідну теоретичну літературу з фаху (бібліографічний огляд 50 джерел)
 22. Підготувати звіт, у якому необхідно висвітлити всі вище зазначені пункти.

Обсяг звіту – мінімум 15 сторінок. До звіту додати графічний матеріал (2-3 таблиці, 2-3 графіки, 2-3 схеми), бібліографічний огляд джерел та власний розроблений інформаційний та інформаційно-аналітичний документ.

 

Під час проходження практики студент заповняє щоденник, для отримання якого необхідно звернутися до відповідального на кафедрі.

До звіту необхідно додати характеристику студента, яку надає керівник від підприємства (установи чи організації) з обовязковим його підписом та печаткою!

На титульному аркуші звіту обов'язковою є печатка та підпис керівника від підприємства (установи чи організації)!

 

ЗАВАНТАЖИТИ ТИТУЛКИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ