Конференції:


“ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ”                                               21 березня 2012 р.

ІІ науково-практичний семінар

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій"
21 березня 2012 року на базі кафедри менеджменту і адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

До участі у науково-практичному семінарі запрошуємо студентів аспірантів та молодих вчених.
Для участі у семінарі необхідно до 11 березня 2012 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь та тези доповіді для опублікування в збірнику матеріалів семінару. Робоча мова семінару – українська.

Напрями обговорення:
1. Моделі розвитку економічних систем в контексті глобалізації (проф. Григорків В. С.)
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення бізнесу (проф. Ріппа С. П.)
3. Інформатизація управління соціально-економічними системами (проф.  Ляшенко О. М.)
4. Нові світові пріоритети маркетингової діяльності компаній (проф. Васильєва Н. К.)
5. Моделі управління в ХХІ столітті (проф.  Петренко В. П.)

Можлива заочна участь у семінарі.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Васильєва Н. К. – д. е. н., проф., завідувач кафедрою інформаційних систем і технологій, Дніпропетровський державний аграрний університет.
Григорків В. С. – д. ф-м. н., професор, завідувач кафедрою економіко-математичного моделювання, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Ляшенко О. М. – д. е. н., доц., завідувач кафедрою економічної кібернетики та інформатики, Тернопільський національний економічний університет.
Малинка О. Я. – к. е. н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу – відповідальний секретар семінару.
Петренко В. П. – д. е. н., проф., завідувач кафедрою менеджменту і адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
Ріппа С. П. – д. е. н., проф., начальник відділу інформаційно-аналітичних технологій сфери оподаткування НДІ з проблем оподаткування, Національний університет ДПС України.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель 12, інтервал 1,5. Обсяг тез не повинен перевищувати 2-ох сторінок. Матеріали будуть видрукувані і розіслані його заочним учасникам.

Заявку, тези доповіді просимо надіслати на електронну адресу ok.framboise@gmail.com або поштою (на паперовому та електронному носіях) разом із відсканованою квитанцією про оплату на адресу:
м. Івано-Франківськ, 76018, вул. Шопена, 1,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, факультет управління галузевим і регіональним економічним розвитком, кафедра менеджменту і адміністрування.
З приміткою "науковий семінар".
Конт. телефони: +38(0342)50-76-23, 50-76-22,
моб. (066) 115-99-53
Орг. внесок за участь в семінарі становить 50 грн. Кошти перераховувати за реквізитами: одержувач: ГО «Івано-Франківський обласний центр досліджень лідерства і менеджменту», р/р 2600301542624, код 25735458 в ІФФ ВАТ «Укрексімбанку», МФО 336688. Призначення платежу "За видавництво матеріалів семінару "Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій".
 
Програма СЕМІНАРУ
21 березня 2012 року, середа
1000 - 1045 – реєстрація учасників семінару
(м. Івано-Франківськ, вул. Шопена, 1, корпус № 3 ІФНТУНГ, 1 поверх, ауд. 226)
1100 - 1300 – перше  засідання семінару (корпус № 3 ІФНТУНГ, ауд.3.1)
1300 - 1400 – обідня перерва
1400 - 1600 – друге засідання семінару (корпус № 3 ІФНТУНГ, ауд.3.1)
1600 - 1630 – кава-брейк
1630 – 1715 – підсумки проведеної роботи за день

завантажити інформаційний листок та бланк заявки

 

м. Івано-Франківськ                                                                              Дата проведення: 21 березня 2012 року


                                                                                                                                                                 до переліку