Конференції:


“НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ”                                                              4-5 жовтня 2012 р.

VIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

Припускаючи, що тематика даної конференції може виявитися для Вас і Ваших колег цікавою, запрошуємо Вас взяти участь у роботі періодичної Інтернет-конференції «Наука в інформаційному просторі», що відбудеться 4–5.10.2012. Матеріали конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конференцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремим збірником з присвоєнням йому ISBN, УДК ​​та ББК, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи і науково-технічні бібліотеки. Розсилка матеріалів конференції буде здійснена до 31.10.2012.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Голова оргкомітету:
Корецький М.Х. – д.держ.упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи Академії муніципального управління, м. Київ.

Члени оргкомітету:

  • Бакуменко С.Д. – д.держ.упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, м. Київ;
  • Дацій О.І. – д.е.н., професор, Заслужений працівник освіти України,  Директор Науково-навчального інституту регіонального управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління, м. Київ;
  • Бутко М.П. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та дер­жавного управління Чернігівського державного технологічного університету;
  • Шепель Ю.О. – д.філол.н., професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Відповідальний редактор: Біла Катерина Олексіївна

Телефон для довідок з 900 до 1700 в робочі дні:
+38 (067) 972-90-71                    Біла Катерина Олексіївна

ДОПОВІДАЧІ І АУДИТОРІЯ:
На конференцію запрошуються студенти, аспіранти, викладачі і співробітники вузів і наукових організацій України, Росії та інших країн СНД.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА:

WEB-ресурс науково-практичних конференцій www.confcontact.com

Вартість участі в роботі конференції становить 25 грн за 1 сторінку доповіді (у ціну входить: публікація доповіді в збірнику матеріалів конференції та поштові витрати з доставки авторського примірника рекомендованим листом по території України) і перераховується на: розрахунковий рахунок 26009060004523 в КБ «Приватбанк», МФО 305299 м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 2904010382, отримувач – ПП Біла К.О. Призначення платежу: за поліграфічні послуги _________(вказати ПІБ першого автора доповіді); При неправильному заповненні графи «Призначення платежу» робота не вважатиметься сплаченою! Платіж без ПДВ. Поштовим переказом оплату не здійснювати!

завантажити інформаційний листок та зразок заявки

Інтернет                                                                                                Дата проведення: 4-5 жовтня 2012 року


                                                                                                                                                                 до переліку