Конференції:


“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ”                                                  22-24 жовтня 2012 р.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

Шановні науковці!

Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права, кафедра політології і права Вінницького національного технічного університету, Поволзький інститут державної служби, Асоціація „Аналітикум", Міжнародне товариство прав людини, ТОВ „ТК Меганом" інформують Вас, що з 22 по 24 жовтня 2012 року проводиться Дев'ята Міжнародна науково-практична інтернет-конференція „Актуальні проблеми сучасної науки".

Планується робота за секціями:
1.Біологічні науки
2.Будівництво та архітектура
3.Географія та геологія
4.Державне управління
5.Економіка
6.Історія
7.Математика
8.Мистецтво
9.Медицина
10.Педагогіка
11.Політологія
12.Право
13.Психологія
14.Сільське господарство
15.Соціологія
16.Сучасні інформаційні технології
17.Технічні науки
18.Фізична культура та спорт
19.Філологічні науки
20.Філософія
21.Екологія
22. Культурологія.

Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на Web-сторінці за адресою: http://www.intkonf.org

За результатами конференції будуть видані збірки тез доповідей. Робочі мови конференції - українська, російська, англійська. Термін подання тез - до 21 жовтня 2012 року.

Вартість публікації у збірнику для учасників з України складає:
3 сторінки формату А4 - 90 грн.
4 стор. - 95 грн.
5 стор. - 105 грн.
6 стор. - 115 грн. і т. д. (10 грн. за кожну наступну сторінку).

Оплата за видання збірників надсилається:
1) або на р/р 26007000380104 у ПАТ „Універсал Банк", м. Київ, МФО 322001, ЗКПО 2766510047, одержувач ФОП Савченко Вікторія Анатоліївна. Призначення платежу: оргвнесок. Без ПДВ.
2) або через систему WebMoney на гаманець U350405251466.

До друку приймаються тези доповідей обсягом від 3 сторінок набраних в редакторі WORD, у вигляді комп'ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Time New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм. Використання таблиць і формул має бути мінімальним. Формат таблиць лише книжковий. Сторінки не нумеруються. Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках, відповідно до номера в списку літератури.

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою. На e-mail: intkonf@gmail.com необхідно надіслати:

•1. Текст тез. (обов'язково вказати секцію у правому верхньому куті доповіді)

•2. Відомості про авторів, окремим файлом (ПІБ, телефон, e-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, наукова ступінь, (якщо є). Адреса (з індексом) та адресат для надсилання збірника тез.

•3. Відскановану копію документа про сплату оргвнеску.

Файли мають назву: Тези Петренко, Дані Петренко, Чек Петренко.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Секція

Науковий ступінь (якщо є), ПІБ автора

Місце роботи чи навчання

Назва тез (великими літерами)

Текст тез

Література:

1.

2.

e-mail:

На одну наукову працю надсилається 1(один) примірник збірника на адресу, яку було вказано в реєстраційній формі. Для отримання додаткових збірників необхідно сплатити їх вартість у розмірі 18 гривень за кожний додатковий примірник, про що потрібно вказати у квитанції, що надсилається. Прохання додаткові примірники замовляти завчасно. ЗБІРНИКИ МАТЕРІАЛІВ НАДСИЛАЮТЬСЯ НА ВКАЗАНУ АДРЕСУ ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ.

Адреса оргкомітету:

Оргкомітет МНПІК „Актуальні проблеми сучасної науки"

ТОВ „ТК Меганом". 02192, м.Київ - 192, а/с 82

Контактні телефони: 044-549-00-76; 067-737-15-61

E-mail: intkonf@gmail.com

Детальніше на сайті intkonf.org/konferentsiya

УВАГА! РОБОТИ З МАЛЮНКАМИ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!! ТЕКСТИ НАБРАНІ МІЖРЯДКОВИМ ІНТЕРВАЛОМ 1,0 НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!

м. Київ                                                                                                Дата проведення: 22-24 жовтня 2012 року


                                                                                                                                                                 до переліку