Конференції:


“ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ”                                                                                                                               21 травня - 19 жовтня 2012 р.

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

Шановні колеги!

Дирекція Асоціації повідомляє, що 21 травня - 19 жовтня 2012 року Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності та Європейський університет за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України проводять Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Вища освіта в Україні і Болонський процес: стан, проблеми і перспективи».

Конференція проводиться в он-лайн режимі на сайті Європейського університету (www.e-u.in.ua). До участі запрошуються науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів.

Тематичні напрями конференції:
- Освітня політика України в контексті інтеграції суспільних процесів.
- Міжнародні системи вищої освіти: порівняльний аналіз.
- Основні підходи та стан впровадження принципів Болонського процесу в Україні.
- Кредитно-трансферна система організації навчального процесу: переваги та проблеми.

Мета конференції – активізувати наукову роботу студентів та аспірантів, сприяти обміну інформацією та інтегрувати зусилля вчених й освітян України на дослідницькій ниві.

Мови конференції: українська, російська.

Заявка на участь у конференції подається на вказаному сайті Європейського університету через реєстрацію до 19 жовтня 2012 року включно.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез конференції, який можна отримати поштою чи особисто за адресою: м. Київ, бульвар Вернадського, 16в, Європейський університет, к. 301 ( Асоціація навчальних закладів України).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг тез – 2-3 сторінки. MS Word, шрифт Times New. Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал – одинарний), абзац – 1,25 см. Поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см., верхнє та нижнє – 2 см.

У верхньому правому куті першої сторінки зазначаються прізвище та ініціали автора (співавторів), їхні наукові ступені, вчені звання. Нижче – назва вищого навчального закладу. Через два інтервали по центру сторінки – назва доповіді великими літерами, ще через два інтервали – текст. По закінченню тексту через один інтервал надається список використаних джерел. Посилання на літературу по тексту – у квадратних дужках.
Тези друкують за редакцією авторів.
Відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну правильність текстів матеріалів несе автор.
Матеріали, подані з порушенням зазначених вимог, не приймаються.

Після надання матеріалів (тез) слід надіслати відскановану копію квитанції про оплату організаційного внеску на електронну адресу konferenz2@ukr.net. За бажання отримати збірку матеріалів поштою, тут же слід вказати вашу поштову адресу.

Організаційні внески учасників використовуються для часткового покриття витрат, пов'язаних із підготовкою і проведенням конференції, виданням збірки тез, надсиланням її авторам. Вони складають 108 грн. в т.ч. ПДВ 18.00 грн. (у випадку бажання автора отримати один примірник збірки), або кратно кількості примірників.

Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок 26008619993692 у ПАТ Промінвестбанк МФО 300012 ЗКПО 21651635 (одержувач Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, призначення платежу – оргвнесок за участь у конференції ).

За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, просимо звертатися за телефоном: (044)452-76-55 або за електронною адресою konferenz2@ukr.net

Детальніше на сайті conf-bpspp.e-u.in.ua/

завантажити інформаційний листок

м. Київ                                                                                 Дата проведення: 21 травня - 19 жовтня 2012 року


                                                                                                                                                                 до переліку