Конференції:


Перелік конференцій та семінарів різних напрямів науки подано на сайтах: освітній портал та нова освіта

Міжнародна наукова- конференція

Національна академія наук України Український мовно-інформаційний фонд НАН України Наукова рада «Інформація. Мова. Інтелект» НАН України Український комітет славістів Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського Інститут російської мови ім. В. В. Виноградова Російської академії наук Санкт-Петербурзький державний університет Інститут славістики Польської академії наук Харківський національний університет радіоелектроніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» проводятьМіжнародну наукову конференцію MegaLing'2013 ГОРИЗОНТИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ І ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Київ, 19–22 листопада 2013 р......

Київ, Національна бібліотека України
ім. В. І. Вернадського                                                                 Дата проведення: 19-22 листопада 2013 року


ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

Інтернет-конференцію організовують і проводять: кафедра культурології, кафедра історії та філософії історії, кафедра психології Інституту філософської науки і освіти, кафедра психології і педагогіки Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного університету, кафедра журналістики Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», ГО «Академія розвитку психологічної науки і практики».....

Інтернет-конференція                                                   Дата проведення: 22 жовтня -17 листопада 2013 року


Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ», що відбудеться 01 листопада 2013 р. у приміщенні історичного факультету МДУ ...

м. Маріуполь                                                                                   Дата проведення: 01 листопада 2013 року


Всеукраїнська науково-методична конференція

Кафедра соціальних комунікацій та права Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу запрошує на конференцію...

Івано-Франківськ                                                                               Дата проведення: 16-17 травня 2013 року


ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

Кафедра іноземних мов Тернопільського національного економічного університету запрошує до участі у конференції науковців, аспірантів, слухачів магістратури, студентів та представників науково-дослідних організацій...

Інтернет                                                                                                Дата проведення: 16 травня 2013 року


XIV Міжнародна науково-практична конференція

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського, «Харківський авіаційний інститут» запрошують молодих учених взяти учість у конференції «Людина, культура, техніка у новому тисячолітті» ...

Харків                                                                                              Дата проведення: 25 – 26 квітня 2013 року


VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

Шановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді», студентське наукове товариство історичного факультету «Комітет дослідження історії та сучасності» Інформують Вас, що з 26-28 лютого 2013 р. проводиться VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД». ...

Інтернет                                                                                          Дата проведення: 26-28 лютого 2013 року


Науковий Інтернет-симпозіум

Проект SWorld за підтримки УкрНДІМФ, ОНМУ, УкрДАЗТ планує провести міжнародний науковий Інтернет-симпозіум «Наука в житті сучасної людини»...

Інтернет                                                                                        Дата проведення: 18 - 25 лютого 2013 року


ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, МАГІСТРАНТИ, АСПІРАНТИ, ПОШУКУВАЧІ, НАУКОВЦІ! 13 – 15 лютого 2013 р. відбудеться Інтернет- конференція на тему «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»

Інтернет                                                                                               Дата проведення: 13 лютого 2013 року