Спеціаліст - Опис навчальних курсів (анотації дисциплін) .doc


   Нормативні дисципліни:

2. ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПФ)

ПФ 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Мета дисципліни: оволодіти знаннями про цілі, завдання та функції держави на основі базових принципів державного управління та управлінських технологій.
Зміст дисципліни: державне управління – системне суспільне явище; цілі та функціональна структура державного управління; сутність і зміст управлінської діяльності; конституційні засади побудови структур державної влади в Україні; центральні органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації в системі державного управління; Зв’язки з громадськістю в системі державного управління; керівник в органах державної влади та управління.

ПФ 2. МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Мета: формування знань про міжнародні вимоги до аналітико-синтетичної переробки документної міжнародної інформації та сформувати уміння й навички аналітико-синтетичної переробки документної міжнародної інформації, яка міститься в іншомовних інформаційних джерелах, з використанням  сучасних інформаційних технологій та медіаосвітніх підходів.
Зміст курсу: завдання та форми міжнародної інформаційної діяльності, методи її проведення; законодавча база проведення МІД; місце МІД в системі інформаційного менеджменту; зміст МІД як складової інформаційної компетенції документознавця та його фахової діяльності; функцій іноземних мов у здійсненні МІД; мовні особливості оформлення результатів наукової обробки документної інформації іноземною мовою; види, методи та етапи здійснення аналітико-синтетичної обробки документної інформації в міжнародній практиці; можливості глобалізованих засобів масової інформації та комунікації як інформаційного ресурсу міжнародної інформаційної діяльності; вимоги до змісту та оформлення міжнародних договорів; вимоги до змісту та оформлення документації з діловодства та особового складу в міжнародних компаніях.

завантажити анотації дисциплін...                                                                                                  до переліку