Спеціаліст - Опис навчальних курсів (анотації дисциплін) .doc


   Нормативні дисципліни:

1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ГП)

ГП 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Мета: формування у студентів знання щодо місця права інтелектуальної власності в системі права України, забезпечення авторських  і суміжних прав.
Зміст курсу: поняття авторського права і суміжних прав, система захисту права інтелектуальної власності в Україні; конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції; захист права інтелектуальної власності; право інтелектуальної власності в системі права України; патентна інформація і документація; економіка інтелектуальної власності; оцінка прав інтелектуальної власності; розпорядження правами інтелектуальної власності; маркетинг інтелектуальної власності; набуття прав на об‘єкти права промислової власності.

ГП 2. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Мета: формування у студентів елементів техногенно-екологічного світогляду щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
Зміст курсу: Поняття Цивільного захисту України; характеристика осередків забруднення та ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та воєнного часу; способи і засоби захисту населення і територій від уражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих, великих пожеж і сучасної зброї масового ураження; порядок дій формувань ЦЗ і населення в НС; методика прогнозування можливої радіаційної, хімічної, біологічної, інженерної і пожежної обстановки, яка може виникнути внаслідок НС; основа стійкості роботи об’єктів господарювання в НС; основа організації проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках забруднення і ураження.

ГП 3. ОХОРОНА ПРАЦІ
Мета: підготовка фахівців, які повинні мати достатній обсяг теоретичних знань в галузі охорони праці та уміти з їх допомогою вирішувати практичні задачі щодо створення безпечних і здорових умов праці на виробництві, зменшення або повна нейтралізації дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини, попередження виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, пожеж та вибухів з одночасним забезпеченням максимальної продуктивності праці.
Зміст курсу: суть поняття, мета, підсистема та структурна схема побудови СУОПГ; обов’язки власника щодо створення і забезпечення функціонування СУОПГ; роль, права, функціональних обов'язків кожного працівника в СУОП підприємства, галузі; участь трудового колективу та роль громадських об'єднань в СУОП; класів робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкість та напруженості трудового процесу; фактори, які можуть спричинити професійні захворювання; заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища та зниження напруженості трудового процесу; основні напрями попередження виробничого травматизму; фактори пожежної небезпеки і причин пожеж на галузевих об'єктах.

завантажити анотації дисциплін...                                                                                                  до переліку