Магістратура - Опис навчальних курсів (анотації дисциплін) .doc


   Нормативні дисципліни:

БЛОК 1. ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ГП)

      ГП 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

      ГП 2. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

      ГП 3. ОХОРОНА ПРАЦІ

      ГП 4. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

      ГП 5. ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

 БЛОК 2. ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПФ)

      ПФ 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

      ПФ 2. ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

БЛОК 3. ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ОРІЕНТОВАНОЇ) ПІДГОТОВКИ (ПП)

      3.1. Нормативна частина циклу

      ПП 1. ВИДАВНИЧІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

      ПП 2. РЕДАГУВАННЯ СПЕЦДОКУМЕНТАЦІЇ

      ПП 3. PR-ТЕХНОЛОГІЇ

 

   Варіативні дисципліни:

БЛОК 3. ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ОРІЕНТОВАНОЇ) ПІДГОТОВКИ (ПП)

    3.2 Дисципліни за вибором навчального закладу

      ПП 4. МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

      ПП 5. КОНТЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ

    3.3 Цикл дисциплін вільного вибору студентом

      ПП 7. ПРИКЛАДНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

      ПП 8. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ (практикум)

      ПП 9. ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА В НАФТОГАЗОВІЙ СФЕРІ

      ПП 10. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ НАФТОГАЗОВОЇ СФЕРИ

      ПП 11. АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

      ПП 12. АНАЛІТИКО-ПРОГНОЗНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

БЛОК 5. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

      ВИКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА

      ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

завантажити анотації дисциплін...