Магістратура - Опис навчальних курсів (анотації дисциплін) .doc


   Нормативні дисципліни:

БЛОК 2. ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПФ)

ПФ 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Мета: формування знань для виробничої, організаційної, керівної, практичної та наукової діяльності в галузі розробки та експлуатації засобів апаратного (на структурно-функціональному рівні) та програмного забезпечення для оброблення даних у мовній формі.
Зміст курсу: основні напрямки та тенденції подальшого розвитку засобів сучасної інтелектуальної технології; механізми сприймання, розуміння та оброблення інтелектуальними системами зовнішньої інформації у вигляді текстів на природній мові; області використання процедур машинного оброблення природної мови; методи машинного аналізу українських текстів на фонетичному, морфологічному та семантичному рівнях; принципи дії, методи проектування алгоритмічного та програмного забезпечення обчислювальної техніки та систем автоматизованого оброблення інформації на природній мові; шляхи створення та розрахунку автоматизованих систем оброблення інформації на природній мові; методи та правила створення експлуатаційних  проектів автоматизованих систем оброблення інформації на природній мові.

ПФ 2. ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Мета: формування навичок проведення науково-дослідної роботи з документознавства та інформаційної діяльності із використанням сучасних інформаційних технологій та презентації результатів дослідження.
Зміст курсу: суть значення та характеристика наукової інформації; джерела наукової інформації; основні види наукової інформації; особливості наукової комунікації; інформаційні потоки; інформаційні послуги та інформаційні продукти в науковій діяльності; аналітико-синтетична обробка наукової інформації; текстотворення; інформаційний дизайн; презентації наукової інформації за допомогою інформаційних технологій; методика проведення дослідження.

завантажити анотації дисциплін...                                                                                                  до переліку