Навчально-методичні матеріали


Відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та навчальних планів кафедрами університету розроблені навчально-методичні матеріали відповідних дисциплін до семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт, дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів (у т. ч. з використанням інформаційних технологій), що відповідає акредитаційним умовам надання освітніх послуг.

Інформація про наявність цих навчально-методичних матеріалів подається у таблицях 1 (завантажити .doc) та 2 для освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та спеціаліст відповідно.

Таблиця 2

Наявність і повнота навчально-методичних матеріалів за дисциплінами спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст)

Назва дисципліни
за навчальним
планом

Інформація про
потребу наявність

Плани семінар.
занять

Плани практичних
занять

Плани (завд.) для
лаб. робіт

Завдання для сам.
підготовки

Метод. розр. з вик. к.р.
для студентів заочників

Плани семінар.
занять

Плани практичних
занять

Плани (завд.) для
лаб. робіт

Завдання для сам.
підготовки

Метод. розр. з вик. к.р.
для студентів заочників

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цикл 1 – Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

1.1

Цивільний захист

нема потреби

+

нема потреби

+

+

нема потреби

+

нема потреби

+

+

1.2

Охорона праці в галузі

нема потреби

нема потреби

нема потреби

+

+

нема потреби

нема потреби

нема потреби

+

+

1.3

Інтелектуальна власність

нема потреби

+

нема потреби

+

+

нема потреби

+

нема потреби

+

+

Цикл 2 – Дисципліни природничо-наукової підготовки

2.1

Державне управління

нема потреби

+

нема потреби

+

+

нема потреби

+

нема потреби

+

+

2.2

Міжнародна інформаційна діяльність

нема потреби

+

+

+

+

нема потреби

+

+

+

+

Цикл 3 – Професійної та практичної підготовки

3.1

Інтелектуальні інформаційні системи

нема потреби

нема потреби

+

+

+

нема потреби

нема потреби

+

+

+

3.2

Видавничі інформаційні системи

нема потреби

нема потреби

+

+

+

нема потреби

нема потреби

+

+

+

3.3

Редагування документації

нема потреби

+

нема потреби

+

+

нема потреби

+

нема потреби

+

+


3.4

Зв’язки з громадськістю

нема потреби

+

нема потреби

+

+

нема потреби

+

нема потреби

+

+

Цикл 4 – Дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу

4.1

Адміністративний менеджмент

нема потреби

+

нема потреби

+

+

нема потреби

+

нема потреби

+

+

4.2

Електронна  комерція

нема потреби

нема потреби

+

+

+

нема потреби

нема потреби

+

+

+

4.3

Презентація науково-дослідної інформації

нема потреби

+

нема потреби

+

+

нема потреби

+

нема потреби

+

+

Цикл 5 -  Дисциплін вільного вибору студентом

5.1

Контент-менеджмент

нема потреби

нема потреби

+

+

+

нема потреби

нема потреби

+

+

+

5.2

Менеджмент веб-сайту

нема потреби

нема потреби

+

+

+

нема потреби

нема потреби

+

+

+

5.3

Дизайн інформаційних ресурсів

нема потреби

нема потреби

+

+

+

нема потреби

нема потреби

+

+

+

5.4

Менеджмент проектів

нема потреби

нема потреби

+

+

+

нема потреби

нема потреби

+

+

+

5.5

Реклама

нема потреби

+

нема потреби

+

+

нема потреби

+

нема потреби

+

+

5.6

Інформаційна діяльність у правовій сфері

нема потреби

+

нема потреби

+

+

нема потреби

+

нема потреби

+

+

5.7

Інформаційна діяльність у державному управлінні

нема потреби

+

нема потреби

+

+

нема потреби

+

нема потреби

+

+

5.8

Інформаційна діяльність у соціальній сфері

нема потреби

+

нема потреби

+

+

нема потреби

+

нема потреби

+

+

5.9

Інформаційна діяльність у фінансово-економічній сфері

нема потреби

+

нема потреби

+

+

нема потреби

+

нема потреби

+

+

5.10

Інформаційна діяльність у політичній галузі

нема потреби

+

нема потреби

+

+

нема потреби

+

нема потреби

+

+

повернутись