Правила прийому ІФНТУНГ у 2013 році .pdf            


Етапи вступної кампанії:

Приймальна комісія ІФНТУНГ працює з понеділка по суботу з 9:00 до 17:00 (в суботу – до 14:00).

   Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ОКР (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від
виробництва
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 1 липня 2013 року 2 липня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс 20 липня 2013 року -
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 20 липня 2013 року 28 липня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси
31 липня 2013 року 31 липня 2013 року
Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів
11 – 31 липня 2013 року -
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань
22 – 31 липня 2013 року 29 – 31 липня 2013 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року;
другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року;
третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року
перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року;
другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року;
третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року
Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не
пізніше 11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних
осіб – після зарахування на місця
державного замовлення
відповідного напряму - не
пізніше 25 серпня
за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних
осіб – після зарахування на місця
державного замовлення
відповідного напряму - не
пізніше 15 серпня

   Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ОКР бакалавра проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від
виробництва
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 1 липня 2013 року 1 липня 2013 року
Закінчення прийому заяв 28 липня 2013 року 28 липня 2013 року
Строки проведення фахових випробувань року 29–31 липня 2013 29 – 31 липня 2013 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року;
другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року;
третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року
перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року;
другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року;
третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року
Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не
пізніше 11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних
осіб – після зарахування на місця
державного замовлення
відповідного напряму - не пізніше
25 серпня
за державним замовленням - не
пізніше 11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних
осіб – після зарахування на місця
державного замовлення відповідного
напряму - не пізніше 15 серпня

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття ОКР спеціаліста (магістра) проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від
виробництва
вступники на основі:
ОКР бакалавра ОКР спеціаліста ОКР бакалавра ОКР спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 1 липня 2013 року 1 липня 2013 року
Закінчення прийому заяв 20 липня 2013 року 28 липня 2013 року
Строки проведення фахових випробувань та випробування з іноземної мови*
22 – 27 липня 2013 року 29 липня – 31 липня 2013 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 29 липня
2013 року
не пізніше 12 години 02 серпня
2013 року
Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не
пізніше 03 серпня 2012 року
за кошти фізичних та юридичних
осіб  не пізніше 25 серпня 2013
року
за державним замовленням - не
пізніше 07 серпня 2012 року
за кошти фізичних та юридичних
осіб  не пізніше 15 серпня 2013
року

    * - вступне випробування з іноземної мови складають вступники на навчання за освітньо-професійною програмою (далі – ОПП) магістра, які вступають на базі здобутого ОКР бакалавра (спеціаліста)


Терміни прийому заяв і документів, що подаються іноземцями та особами без громадянства, які отримують дозвіл на в’їзд в Україну після завершення вступної кампанії:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від
виробництва
Початок прийому заяв та документів 01 липня 2013 року
Закінчення прийому заяв 30 жовтня 2013 року
Строки проведення вступних екзаменів (співбесід)
01 липня – 30 жовтня 2013 року
(в декілька сесій)
Терміни зарахування
вступників
за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб - не пізніше 01
листопада 2013 року

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ІФНТУНГ У 2013 р.