Бакалаврат - Опис навчальних курсів (анотації дисциплін) .doc


   Нормативні дисципліни:

1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ГП)

      ГП 1. Iсторія України

      ГП 2. Філософія

      ГП 3. Історія української культури

      ГП 4. Іноземна мова

      ГП 5. Українська мова( за професійним спрямуванням)

      ГП 14. Фізичне виховання

2. ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПФ)

      ПФ 1. Інформатика та комп'ютерна техніка

      ПФ 2. Загальне документознавство

      ПФ 3. Документно-інформаційні комунікації

      ПФ 4. Управлінське документознавство

      ПФ 5. Системи управління базами даних

      ПФ 6. Математичні основи інформаційної діяльності

      ПФ 7 Основи менеджменту

      ПФ 8 Лінгвістичні основи документознавства

3. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПП)

      ПП 1. ВСТУП ДО ФАХУ

      ПП 2. МЕНЕДЖМЕНТ

                 ПП 2.1 КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

                 ПП 2.2 ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: МЕНЕДЖМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

                 ПП 2.3 ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ

      ПП 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

      ПП 4. АРХІВОЗНАВСТВО

      ПП 5. ДІЛОВОДСТВО

      ПП 6. ПАТЕНТОЗНАВСТВО

      ПП 7. СТАНДАРТИЗАЦІЯ

      ПП 8. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

      ПП 9. МЕНЕДЖМЕНТ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ

      ПП 10. ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСИ

      ПП 11. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

      ПП 12. ІНФОРМАЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

                 ПП 12.1. АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ПЕРЕРОБКА МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

                 ПП 12.2. АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ПЕРЕРОБКА ІНФОРМАЦІЇ

                 ПП 12.3. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

                 ПП 12.4. ЕКОНОМІКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

      ПП 13. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОКУМЕНТОЗНАВСТВІ

      ПП 14. ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗА ФАХОВИМ СПРЯМУВАННЯМ)

      ПП 15. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

      ПП 16. ЕКОЛОГІЯ

      ПП 17. КОМУНІКАЦІЇ

                 ПП 17.1. ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

                 ПП 17.2. МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ

                 ПП 17.3. ТЕОРІЯ КОМУНІКАЦІЇ

      ПП 18. ПРАВОЗНАВСТВО

                 ПП 18.1.  АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

                 ПП 18.2.  ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

                 ПП 18.3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

      ПП 19. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

      ПП 20. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

   Варіативні дисципліни:

1. ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПФ)

      ПФ 9. ОСНОВИ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

      ПФ 10. ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

      ПФ 11. СТАТИСТИКА

   Дисципліни самостійного вибору студентів:

1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ГП)

      ГП 6. ДИСЦИПЛІНА №1 (ВСТУП ДО ЛОГІКИ)

      ГП 7. ДИСЦИПЛІНА №2 (ІНОЗЕМНА МОВА)

      ГП 8. ДИСЦИПЛІНА №3 (ПРАВОЗНАВСТВО)

      ГП 9. ДИСЦИПЛІНА №4 (ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ)

      ГП 10. ДИСЦИПЛІНА №5 (СОЦІОЛОГІЯ)

      ГП 11. ДИСЦИПЛІНА №6 (ПОЛІТОЛОГІЯ)

      ГП 12. ДИСЦИПЛІНА №7 (ПСИХОЛОГІЯ)

      ГП 13. ДИСЦИПЛІНА №8 (ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА)

2. ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПФ)

      ПФ 12. МАКРОЕКОНОМІКА

      ПФ 13. МІКРОЕКОНОМІКА

3. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПП)

      ПП 22. ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

      ПП 23. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

      ПП 24. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

      ПП 25. НОТАРІАТ

      ПП 26. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

      ПП 27. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

      ПП 28. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

      ПП 29. ПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ

      ПП 30. ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

      ПП 31. ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

завантажити анотації дисциплін...