Бакалаврат - Опис навчальних курсів (анотації дисциплін) .doc


   Дисципліни самостійного вибору студентів:

2. ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПФ)

ПФ 12. МАКРОЕКОНОМІКА
Мета: засвоєння теоретичних засад і практичних навичок по використанню функцій, спрямованих на ефективне і результативне макроекономічне використання наявних ресурсів.
Зміст курсу: макроекономіка як об’єкт аналізу, макроекономічні показники; економічна система та її структура; національний продукт та доход; національний ринок і його рівновага; грошово-кредитна політика; фінансова система держави; проблеми економічної стабілізації; інфляція, системи антиінфляційних заходів; соціальна політика в ринковій економіці; механізм, стадії економічного росту та нарогосподарське прогнозування; міжнародні проблеми економічного розвитку; міжнародна валютна система і валютний курс.

ПФ 13. МІКРОЕКОНОМІКА
Мета: засвоєння теоретичних засад і практичних навичок по використанню функцій, спрямованих на ефективне і результативне мікроекономічне використання наявних ресурсів.
Зміст курсу: предмет, об’єкт та основні показники мікроекономіки; попит і пропозиція, механізм ринкової рівноваги; еластичність попиту і пропозиції; виробництво, витрати виробництва; структура ринку; досконала конкуренція; абсолютна монополія; монополістична конкуренція; олігополія; загальна рівновага і економічна ефективність.

завантажити анотації дисциплін...                                                                                                  до переліку